Mengvoederindustrie

 

Berendsen Elektro uit Wichmond is een eenmanszaak die sinds 1993 actief is voor industriële installaties in de mengvoeder-, petfood- en foodindustrie en is een Sterkin (voorheen REI) erkend installatiebedrijf dat borg staat voor uitstekend afgewerkte projecten, zie foto ‘Afwerking bekabeling’.Afwerking bekabeling

 

Berendsen Elektro assembleert besturingspanelen in eigen werkplaats, zie foto ‘Inkijk besturingspaneel’. Opdrachten worden in samenspraak met de opdrachtgever vanaf het eerste ontwerp tot en met de installatie uitgevoerd volgens de huidig voorgeschreven eisen en normen.

 

 Inkijk besturingspaneel

 

In opdracht van Berendsen Elektro heeft Dochteren IA de besturingssoftware geschreven voor een Pletter installatie bij ForFarmers (voormalige DMC fabriek) in Deventer.

 

Deze installatie zorgt voor het insnijden van het beschermende vliesje dat zich om zaden bevindt zodat het zaad wordt opgenomen en kan worden verteerd in de maag van dieren.

De door ForFarmers toegepaste Pletter is een nieuwe ontwikkeling, afkomstig uit Amerika en voor het eerst toegepast in Nederland.

 

De installatie bestaat uit 6 grondstofcellen die een handbediende schuif met dichtmelding hebben. De dichtmelding van de schuiven worden gesignaleerd op het besturingspaneel, zie foto ‘Front besturingspaneel’.

 VoorraadbufferFront besturingspaneel

 

Deze cellen monden uit in een voorraadbuffer, zie foto ‘Voorraadbuffer’, waar zich onderin de pneumatisch regelbare producttoevoerschuif van de Pletter bevindt.

 

Onder de Pletter, zie foto ‘Pletter’, wordt het geplette graan m.b.v. een elevator, kettingtransporteurs, schuiven en klepkasten naar 15 afvoercellen getransporteerd, zie foto ‘Elevator’, ‘Kettingtransporteur’, ‘Schuiven’, ‘Klepkasten’.

 Pletter

De besturingssoftware is geschreven in Step7 ladder. Er is voor ladder gekozen om het leesbaar houden van de software eenvoudig te houden. De besturingshardware bestaat uit een CPU313C-2DP voorzien van extra in- en uitgangsmodules.

De besturing communiceert via Profibus-DP met een ET200S die op het cellendek als een Remote I/O station in een paneel gemonteerd is.

 

 

            Schuiven  Klepkasten

 

Beknopte werking installatie:

Er is gekozen voor een semi-automatische werking van de installatie, d.w.z. na het bedienen van de drukknop van de gewenste afvoercel geeft de besturing een signaal aan de operator dat het afvoertransport mag worden gestart door de signalering in de drukknop ‘Start/Stop Afvoer’ te laten knipperen. De operator kan met het bedienen van deze drukknop het afvoertransport opstarten. Als het gehele afvoertransport is opgestart, wordt de operator attent gemaakt op het feit dat de Pletter mag worden gestart, ook dit is weer zichtbaar gemaakt door de signalering in de drukknop ‘Start/Stop Pletter‘. Als de Pletter door de operator is gestart kan deze de toevoersnelheid van het product instellen door de gleuf van de pneumatisch regelbare producttoevoerschuif groter of kleiner in te stellen in stappen van 0,1mm.

Als de gekozen grondstofcel leeg raakt wordt de gehele installatie automatisch leeggedraaid en gestopt. De operator kan ook zelf besluiten om de installatie leeg te draaien door de drukknop ‘Start/Stop Afvoer’ een bepaalde tijd ingedrukt te houden. Tijdelijk stoppen van de installatie is ook mogelijk, bijvoorbeeld aan het einde van de werkdag, waarbij hetzelfde product de volgende dag weer verwerkt moet worden.

Alle elementen van de installatie zijn uitgebreid bewaakt op diverse storingsvormen, zoals toerental, thermisch, overloop, in bedrijf, werkschakelaar, scheefloop, schuif en klepkast.